Bloková očista vozovek, parkovišť, odstavných ploch

Služby Města Veselí nad Moravou připravují blokovou očitu vozovek, parkovišť a odstavných ploch. 

Práce jsou naplánovány na měsíc duben až červen 2020.

Podrobný časový rozpis je uveřejněn na odkaze: https://mapy.cz/s/penebutupu, kdy samotný úklid se bude provádět vždy ve čtvrtek od 07:00 do 14:00. Termín úklidu jednotlivých lokalit je orientační, neboť vlivem počasí a dalších okolností může dojít ke změnám a stanovení náhradních termínů, s dostatečným předstihem.

Děkujeme všem motorizovaným občanům města ze ohleduplnost a spolupráci při zajištění úklidu.

Služby Města Veselí nad Moravou vyhlašují veřejnou soutěž o pronájem bufetového občerstvení v areálu koupaliště ve Veselí nad Moravou. Zájemce bude mít za úkol zajišťovat gastronomické služby po celou dobu sezónního provozu koupaliště v rámci stanovené otevírací doby, tj. každoročně minimálně v období od 1.6. do 31.8.2020. Kompletní informace naleznete v příloze.

Zájemce uvede v písemné nabídce výši navrhovaného nájemného, popis poskytovaných dalších služeb a rozsah poskytovaného občerstvení.

Nabídka v písemné formě musí být podána v zalepené obálce, která musí být zřetelně označena nápisem: "VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - PRONÁJEM PROSTOR OUPALIŠTĚ VESELÍ NAD MORAVOU - NEOTVÍRAT".

Lhůta pro podání nabídek končí 2.3.2020 v 13:00 hod.

Okamžikem podání nabídky se rozumí okamžik jejího doručení do místa sídla organizace SMV, Blatnická 1551, 698 01  Veselí nad Moravou.

Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do soutěže zahrnuty.